Validatie research

Een succesvol product moet aan twee voorwaarden voldoen:

  • Het moet beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker
  • Het moet makkelijk in gebruik zijn 


Om een product aan de behoeften van de gebruiker te laten voldoen, is het essentieel om in de planningsfase van je project het juiste gebruikersonderzoek uit te voeren.


Maar, eens je een concept, prototype of MVP ontwikkeld hebt, dienen we na te gaan of je oplossing gebruiksvriendelijk is voor je doelgroep. Je wil immers geen oplossing bouwen die gebruikers niet kunnen of willen gebruiken.Voordeel


In validatie-onderzoek gaan we na

  • Of je gebruikers vlot door je product kunnen navigeren
  • Of je gebruikers alles goed begrijpen
  • Of je gebruikers er vlot hun taken in kunnen uitvoeren

Hoe doen we dat dan exact?


Niet door klanten te vragen of ze je concept of prototype goed vinden, maar door hen te observeren terwijl ze je oplossing gebruiken. Enkel zo kunnen we ons een realistisch beeld vormen van de bruikbaarheid van de oplossing.


We gebruiken hiervoor verschillende observationele, kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden. Belangrijk hierbij is dat we een gebruikscontext creëren die zo dicht mogelijk aanleunt bij een reële context of dat we hen simpelweg in het dagdagelijkse gebruik observeren.


Als outcome van zo’n onderzoeksfase leveren we niet alleen inzichten, maar concrete designaanbevelingen om je product of dienst gebruiksvriendelijker te maken.


Wat doen we?


De gekozen onderzoeksmethode is sterk afhankelijk van de te ontwikkelen oplossing.

  • Bij een gebruikerstest vragen we gebruikers om taken uit te voeren op je prototype, en observeren we of men daar al dan niet in slaagt
  • Navigationeel onderzoek – zoals treetesting of cardsorting – helpt om er voor te zorgen dat gebruikers makkelijk hun weg vinden in complexe websites of apps
  • Conversationeel onderzoek – zoals Wizard of Oz testing – dient om de gebruiksvriendelijkheid van chatbots of AI assistenten te valideren.

House of Innovation


Duboisstraat 50
2060 Antwerpen

House of Innovation


Duboisstraat 50
2060 Antwerpen

Kom je langs?

Monkeyshot is gelegen in een prachtig 19e-eeuws thee- en tabakspakhuis, House of Innovation genaamd, in een zich snel ontwikkelende wijk van Antwerpen, een van de designhoofdsteden van de wereld. We bevinden ons op loopafstand van het stadscentrum en je kan ons gemakkelijk bereiken met de auto, fiets of openbaar vervoer.


Monkeyshot is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille met registratienummer DV.A249515


© Monkeyshot

|

BE0829 700 980

|

Privacy policy

|

Cookie policy