Discovery research

Een succesvol product moet aan twee voorwaarden voldoen:

 • Het moet beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker
 • Het moet makkelijk in gebruik zijn

Producten of diensten zonder meerwaarde voor hun eindgebruikers hebben weinig tot geen succes.

Om een waardevol product te bouwen is het belangrijk te begrijpen:

 • Voor wie je een product of dienst bouwt
 • Wat de noden en behoeften van die doelgroep zijn
 • Hoe zij daar een oplossing voor proberen te vinden en gebruikenVoordeel


Als je weet welk probleem je voor je klanten moet oplossen is het gemakkelijker om gerichte keuzes te maken in wat er wel of niet meegenomen moet worden in een eerste versie van je product.

Onderzoek zal je dus helpen om:

 • zekerder te zijn dat je de juiste beslissingen maakt
 • zekerder te zijn dat je ontwikkelbudget goed gespendeerd wordt
 • meer focus aan te brengen in je ontwikkelproces


Je ontwikkelbudget wordt niet enkel klantvriendelijker, maar ook optimaler besteed


Onderzoek, hoe doen we dat bij Monkeyshot?

 • Het stellen van de juiste vragen. We vragen niet wat mensen willen. Klanten zijn geen designers, en kunnen niet voor jou je oplossing bedenken. Wat echter wél kan is begrijpen wat hen drijft, wat ze proberen te bereiken en wat er voor hen écht belangrijk is. Deze inzichten geven ons de richting die we nodig hebben om geliefde oplossingen te bouwen.
 • Het toepassen van de juiste kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethode zodat we een goed zicht krijgen op je klanten, wat ze doen, maar vooral ook op de waarom van hun gedrag beter kunnen begrijpen. 

Uiteraard kijken we daar niet alleen naar het perspectief van je gebruiker, maar kijken hoe we mogelijke oplossingen kunnen inpassen binnen je business-context. We gaan samen op zoek naar de balans tussen je eindgebruiker, je business doelstellingen en de technologische mogelijkheden.


Wat doen we?


De keuze van de juiste onderzoeksmethode is afhankelijk van de businessvraag, -context en reeds beschikbare data.

We brengen daarom eerst in kaart wat we weten, wat we niet weten en welke data ons kan helpen. Op basis daarvan identificeren we knowledge gaps zodat we de behoeften van je gebruiker voldoende begrijpen.

 • Kwalitatief onderzoek zoals interviews, focusgroepen of etnografisch onderzoek helpt ons de behoeften en de waarom van gedrag begrijpen
 • Kwantitatief onderzoek  - zoals vragenlijsten - helpt ons om gedrag, profiel en attitudes van je doelgroep te kwantificeren
 • Maar ook analyse van bestaande gedragsdata binnen jouw organisatie  - zoals Google Analytics of CRM databases  - helpt ons het gedrag en de kenmerken van de doelgroepen beter te begrijpen
 • Competitieve analyse kan ons inzichten geven in hoe organisaties binnen en buiten jouw sector gelijkaardige problemen oplossen.

House of Innovation


Duboisstraat 50
2060 Antwerpen

House of Innovation


Duboisstraat 50
2060 Antwerpen

Kom je langs?

Monkeyshot is gelegen in een prachtig 19e-eeuws thee- en tabakspakhuis, House of Innovation genaamd, in een zich snel ontwikkelende wijk van Antwerpen, een van de designhoofdsteden van de wereld. We bevinden ons op loopafstand van het stadscentrum en je kan ons gemakkelijk bereiken met de auto, fiets of openbaar vervoer.


Monkeyshot is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille met registratienummer DV.A249515


© Monkeyshot

|

BE0829 700 980

|

Privacy policy

|

Cookie policy